กำหนดการเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2558

ครูอาวุโส ประจำปี 2558 สามารถแจ้งความประสงค์เข้าเฝ้าฯ ได้ที่ www.ksp.or.th/service/kspmaster/reconfirm.php ตั้งแต่บัดนี้ -  15 ธันวาคม 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th โทรศัพท์/โทรสาร 0 2280 4333