ประชาสัมพันธ์การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11

ด้วยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยดำเนินการจัดแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์และพระราชวิจิตรปฏิภาณ ในวันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กำหนดการับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 10 กันยายน 2559 โดยขอระเบียบการและใบสมัครได้ที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย หรือ Download ระเบียบการแข่งขันและใบสมัครได้ที่ www.rittiya.ac.th/ และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-5233402-5 ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด