ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทย ฯ ครั้งที่ 22

ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทย ฯ ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ.2559 ระดับจังหวัด เนื่องจากในช่วงการสอบแข่งขันดังกล่าวใกล้เคียงกับวันลงประชามติ (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2559 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอเปลี่ยนแปลงวันสอบแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 22 ประจำปี 2559 ระดับจังหวัด จากวันที่ 6 สิงหาคม 2559 เปลี่ยนเป็นวันที่ 20 สิงหาคม 2559 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยด่วน ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด