การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 22 ประจำปี 2559

การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 22 ประจำปี 2559 โดยส่งใบสมัครภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ที่ นายรัตนะ บุตรสุรินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 โทร. 089-840-4214 ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด