แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย Administrator 325
ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 สำหรับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาตอนต้น เขียนโดย Administrator 869
ประชาสัมพันธ์ ก.ค.ศ. ขอเชิญร่วมรับชมการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย Administrator 279
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Administrator 240
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย Administrator 435
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย Administrator 607
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เขียนโดย Administrator 319
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย Administrator 393
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย Administrator 261
การคัดเลือกรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย Administrator 281