แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย Administrator 105
ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 สำหรับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาตอนต้น เขียนโดย Administrator 114
ประชาสัมพันธ์ ก.ค.ศ. ขอเชิญร่วมรับชมการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย Administrator 148
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Administrator 109
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย Administrator 347
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย Administrator 512
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เขียนโดย Administrator 255
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย Administrator 298
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย Administrator 198
การคัดเลือกรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย Administrator 187