พุธเช้า...ข่าว สพฐ. 2560

พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2560 (ประจำวันที่ 27 ธ.ค. 60)
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 10/2560 (ประจำวันที่ 20 ธ.ค. 60)
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 9/2560 (ประจำวันที่ 13 ธ.ค. 60)
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 8/2560 (ประจำวันที่ 8 ธ.ค. 60)
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 7/2560 (ประจำวันที่ 29 พ.ย. 60)
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 6/2560 (ประจำวันที่ 22 พ.ย. 60)
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 5/2560 (ประจำวันที่ 15 พ.ย. 60)
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 4/2560 (ประจำวันที่ 8 พ.ย. 60)
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 3/2560 (ประจำวันที่ 1 พ.ย. 60)
งดออกอากาศ พุธเช้า ข่าวสพฐ. (ประจำวันที่ 25 ต.ค. 60)
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2560 (ประจำวันที่ 18 ต.ค. 60)
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1/2560 (ประจำวันที่ 11 ต.ค. 60)