ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 (SAR)
วันพุธ, 20 เมษายน 2559
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 (SAR) Read More...
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการของครูปฐมวัย
วันพุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2559
ด้วยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง... Read More...
ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมศูนย์ซีมีโอดีเท็ป ประจำปี 2558/2559
วันจันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2559
ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ(เรคแซม)... Read More...
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอส
วันเสาร์, 16 เมษายน 2559
ประชาสัมพันธ์ โครงการเยาวชนเอเอฟเอส เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1... Read More...
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
วันอังคาร, 01 มีนาคม 2559
ประกาศโรงเรียนอนุบาลโพนทอง เรื่อง... Read More...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถมดินปรับระดับพื้นที่ภูมิทัศน์ฯ
วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา... Read More...
สพป.ร้อยเอ็ด 3 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ฯ
วันจันทร์, 19 มกราคม 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3... Read More...
สพป.ร้อยเอ็ด 3 สอบราคาโครงการถมดินปรับระดับพื้นที่ภูมิทัศน์ฯ
วันจันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3... Read More...

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา