Get Adobe Flash player

TEPE

panithand

dlit

bblani

pandltv

ข่าวประชาสัมพันธ์

Previous Next
 • 1
 • 2
ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมศูนย์ซีมีโอดีเท็ป ประจำปี 2558/2559 วันจันทร์, 09 พฤศจิกายน 2558 14:49
ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ(เรคแซม) เมืองปีนัง... Read more
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ปี 58 วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2558 22:49
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ปี 58 Read more
ด่วนที่สุด ประชุมฟังคำชี้แจงกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ วันพฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2558 15:18
ด่วนที่สุด ประชุมฟังคำชี้แจงกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ใน วันที่... Read more
ดาวโหลดผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ของ สพป.ร้อยเอ็ด 3 วันอังคาร, 06 ตุลาคม 2558 19:21
ดาวโหลดผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ของ สพป.ร้อยเอ็ด 3 Read more
ด่วนที่สุด โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบดำเนินงาน ขอให้รีบดำเนินการเบิกจ่าย วันเสาร์, 19 กันยายน 2558 12:47
ด่วนที่สุด โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบดำเนินงาน... Read more
ประชุมสัมมนาพัฒนาลูกจ้างประจำแกนนำระดับสถานศึกษาในสังกัด สพป.รอ 3 วันศุกร์, 18 กันยายน 2558 09:27
ด้วยชมรมลูกจ้างประจำและชั่วคราวสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3... Read more
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพบปะสังสรรค์ เพื่อนร่วมรุ่น มศว. ประสานมิตร 23 วันศุกร์, 18 กันยายน 2558 09:18
เนื่องด้วยกลุ่มเพื่อนสมาชิก มศว. ประสานมิตร 23 จะได้จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์... Read more
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การปลูกฝังจิตสำนึกเด็กปฐมวัย และหลักสูตรฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัย วันอังคาร, 08 กันยายน 2558 04:37
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "การปลูกฝังจิตสำนึกเด็กปฐมวัย ให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน"... Read more
ผู้ประสงค์จะยื่นขอรับการประเมินในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณารับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป วันศุกร์, 04 กันยายน 2558 04:12
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด... Read more
เชิญประชุมคณะกรรมการ/สมาชิกเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภอโพนทอง วันพฤหัสบดี, 03 กันยายน 2558 14:21
เชิญประชุมคณะกรรมการ/สมาชิกเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภอโพนทอง ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน... Read more

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูที่ถึงแก่กรรม วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2558 22:51
ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูที่ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2560 Read more
ประกาศเกียรติคุณ "ครูผู้สอนดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2558 วันพุธ, 28 ตุลาคม 2558 15:47
ประกาศเกียรติคุณ "ครูผู้สอนดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2558 Read more
ประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 วันอังคาร, 27 ตุลาคม 2558 15:45
ประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 Read more
การสำรวจข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558 วันพฤหัสบดี, 16 กรกฎาคม 2558 15:38
ด้วยคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3... Read more
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 58 วันพฤหัสบดี, 16 กรกฎาคม 2558 15:30
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี... Read more
การให้บริการงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2558 17:59
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสามารถยื่นคำขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ 3 วิธี... Read more
ประกาศรายชื่อ ครูที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 58 วันพฤหัสบดี, 11 มิถุนายน 2558 14:28
ดาวโหลดรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น... Read more
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" วันศุกร์, 15 พฤษภาคม 2558 03:34
บัดนี้ คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3... Read more
การคัดเลือกครูผู่สอนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2558 วันศุกร์, 27 มีนาคม 2558 09:53
การคัดเลือกครูผู่สอนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2558 โดยผู้ประสงค์เสนอผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก... Read more
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ปรจำปี 58 วันศุกร์, 27 มีนาคม 2558 09:48
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ปรจำปี 2558... Read more
การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2558 วันศุกร์, 27 มีนาคม 2558 04:27
การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2558... Read more

ข่าวประกาศ

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2558 วันจันทร์, 19 ตุลาคม 2558 09:01
ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ... Read more
แผนที่ สถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2558 วันพฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2558 11:17
ดาวโหลดแผนที่ สถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ... Read more
ประกาศบัญชื่อรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ วันจันทร์, 28 กันยายน 2558 09:49
ประกาศบัญชื่อรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป... Read more
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ภาค ข โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ วันอาทิตย์, 27 กันยายน 2558 13:03
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ... Read more
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ วันพฤหัสบดี, 24 กันยายน 2558 09:54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ... Read more
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วันจันทร์, 14 กันยายน 2558 11:25
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป... Read more
เอกสารเพิ่มเติมในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันศุกร์, 11 กันยายน 2558 05:54
ดาวโหลดเอกสารที่ต้องใช้เพิ่มเติมในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย Read more

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Previous Next
 • 1
 • 2
โรงเรียนบ้านท่าเสียว สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง วันพฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2558 22:42
โรงเรียนบ้านท่าเสียว สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง... Read more
โรงเรียนบ้านหัวคู สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558 22:37
โรงเรียนบ้านหัวคู สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง... Read more
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558 09:41
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง... Read more
โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558 00:50
โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง... Read more
โรงเรียนบ้านคำโพนสูง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง วันศุกร์, 07 สิงหาคม 2558 07:30
โรงเรียนบ้านคำโพนสูง  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ... Read more
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง วันศุกร์, 07 สิงหาคม 2558 06:21
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ... Read more
รร.ท่าสีดาวิทยา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง วันจันทร์, 27 กรกฎาคม 2558 08:58
ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 4 ชุด Read more
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร วันศุกร์, 13 มีนาคม 2558 09:58
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารราคาจ้าง... Read more
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฯ วันอังคาร, 10 มีนาคม 2558 17:47
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากล... Read more
โรงเรียนขวัญเมืองสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน วันอาทิตย์, 08 มีนาคม 2558 10:50
โรงเรียนขวัญเมืองสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558... Read more
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ชำรุดทรุดโทรม วันศุกร์, 06 มีนาคม 2558 08:25
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน... Read more
โรงเรียนบ้านดงกลาง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ วันศุกร์, 27 กุมภาพันธ์ 2558 04:50
โรงเรียนบ้านดงกลาง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา... Read more

ภาพกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

Previous Next
 • 1
 • 2

วีดีโอกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
พิธีลงนามข้อตกลง MOU สพป.สะอาดใส ร่วมใจต้านทุจริต คอร์รัปชั่น วันพฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2558 02:30
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 นายสินสมุทร แสนสุข ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3... Read more
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติด โรงเรียนบ้านสีเสียด วันอังคาร, 02 ธันวาคม 2557 00:20
  โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต... Read more
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติด โรงเรียนบ้านมะหรี่ฯ วันอังคาร, 25 พฤศจิกายน 2557 23:49
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต... Read more
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติด โรงเรียนหนองขุ่นวิทยาคาร วันพุธ, 19 พฤศจิกายน 2557 00:07
  โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต... Read more
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติด รร.หนองหลวงประชาบำรุง วันอังคาร, 18 พฤศจิกายน 2557 00:09
  โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต... Read more
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติด โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วันศุกร์, 14 พฤศจิกายน 2557 23:53
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา... Read more

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

Previous Next
 • 1
 • 2
นายจำรัส ธงทอง โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) วันจันทร์, 24 พฤศจิกายน 2557 17:14
เว็บไซต์นวัตกรรมคณิตศาสตร์ "เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม" นายจำรัส ธงทอง โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) Read more
งานวิจัยโรงเรียนดีศรีตำบล โดย ผอ.อรนงค์ ขวาป้องใต้ วันศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2557 10:45
การวิจัยเชิงประเมินผล โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารโรงเรียน ของโรงเรียนดีศรีตำบล... Read more
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดย อ.ทิพาพร สีบุดี โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม วันพฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2557 10:52
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมรายวิชาท้องถิ่นของเรา 1... Read more
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดย อ.ทิพาพร สีบุดี โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม วันพฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2557 10:02
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ... Read more

ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

 

รอง ผอ.สพป.รอ 3

 

Login Form

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ผู้ชม
492
เนื้อหา
385
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
346459

Who's Online

มี 26 ผู้มาเยือน และ 8 สมาชิก ออนไลน์

www.roiet3.go.th

เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

หมู่ 2 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์  043-571388

Webmaster : ฐาปกรณ์  ธรรมรักษา โทรศัพท์ 086-3534796 E-mail : pragon_ta@hotmail.com